Biuletyn Informacji Publicznej  Fabryki Łączników Radom S.A.  www.laczniki.com.pl
Informacje podstawowe
Dane
Zarząd Spółki
Zasady funkcjonowania
Organizacja jednostki
Statut
Status prawny
Podstawy prawne funkcjonowania
Udostępnianie informacji
Mienie spółki
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Inne
Przetargi
Podmioty współpracujące
Informacje nieudostępnione
Serwis
Skrzynka Podawcza
Stan Spraw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona główna  

Dane
 

 

Fabryka Łączników Radom S.A.
z siedzibą w Radomiu

ul. Stalowa 3
26-600 RADOM

zarejestrowana pod nr KRS 0000072514 w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.

Kapitał zakładowy 21 000 000 (wpłacony w całości)

NIP        PL  796 010 17 03
REGON   670230221

numery rachunków bankowych:
27 1240 5703 1111 0000 4901 6587
38 1240 3259 1111 0000 2989 0428

CENTRALA

tel. (048) 362-21-61 do 69
fax (048) 362-83-05

DZIAŁ SPRZEDAŻY

tel. (048) 362-36-04
fax (048) 360-96-97

e-mail: laczniki@laczniki.com.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2003-10-28 12:19:24 Informację zaktualizowano 2010-07-26 07:56:47, wprowadzający: Bożena Smykowska
wersja do druku